Odstąpienie od umowy/zwrot towaru

  1. Konsument może w terminie 28 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  3. Formularz odstąpienia
  4. W celu jak najszybszego uzyskania zwrotu płatności wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy prosimy o wysłanie towaru oraz potwierdzenia zakupu Produktu (np. potwierdzenie zamówienia lub fakturę lub paragon lub potwierdzenie zapłaty).
  5. Odsyłany Towar powinien być dostarczony Sprzedawcy czysty i suchy oraz w ogólnym stanie higienicznym umożliwiającym dokonanie oględzin Towaru i jego dalszą sprzedaż.
  6. Adres do zwrotu towaru i przesłania odstąpienia od umowy: SYNAPSA MED sp. z o.o., ul. Oławska 242, 55-220 Jelcz-Laskowice