HAR SOCIAL ÅNGEST NÅGOT ATT GÖRA MED ASPERGERS SYNDROM?

21 maj, 2019 / Mateusz

Aspergers syndrom enligt DSM V

Enligt DSM V- funktionsnedsättningsklassificering utförd av American Psychiatric Association, ingår Aspergers syndrom i en bredare grupp av ASD (Autism Spectrum Disorder).

Enligt DSM V innefattar symtomen på Aspergers syndrom:

A. Ihållande underskott i social kommunikation och relationer i flertal olika miljöer, vilket framgår av:

 • underskott i socio-emotionell ömsesidighet, inklusive svårigheter med att upprätthålla konversationer, begränsat behov av att dela intressen med andra, känslor, tillgivenhet och reaktion, hela vägen till fullständig brist på social interaktion,
 • underskott i icke-verbal kommunikation, inklusive otillräcklig integration av både verbal och icke-verbal kommunikation, dålig ögonkontakt och kroppsspråk, otillräcklig förståelse för gester samt fullständig brist på icke-verbal kommunikation och efterliknande kommunikationsuttryck,
 • underskott i att fastställa, upprätthålla och förstå sociala relationer – inklusive svårigheter med att anpassa beteendet till olika situationer eller kontexter, problem med att bygga upp vänskap, svårigheter i de spel som kräver fantasi, brist på intresse för att upprätthålla relationer med kamrater.

B. Begränsade, repetitiva beteendemönster, intressen eller aktiviteter som framgår av åtminstone två av följande symtom:

 • stereotypa eller repetitiva kroppsrörelser, tal eller användning av utvalda objekt (till exempel rörelse stereotyper, echolalia, idiosynkratiskt tal),
 • stark anknytning till rutin, betoning på upprepning när det gäller icke-verbalt beteende och verbal kommunikation, överdriven aversion mot förändringar (t.ex. strikt överensstämmelse med särskilda dagliga rutiner, upprepade vardagsrutiner, med samma ord och gester i vissa situationer, väljer samma rätter),
 • begränsat, smalt intresse som karakteriseras av överdriven intensitet och en hög koncentrationsnivå (manifesterad av engagemang för ovanliga saker eller alltför begränsade intressen),
 • hyper- eller hypo-reaktivitet mot sensorisk stimulans eller ovanligt intresse för sensoriska aspekter av miljön (t.ex. uppenbar brist på känslighet mot smärta, hett eller kallt, negativ reaktion på utvalda ljud eller tyger osv.).

C. Symtomen måste vara närvarande i de tidiga utvecklingsstadierna (men behöver inte manifesteras förrän de sociala kraven överstiger den begränsade kapaciteten).

D. Alla symptom begränsar och försvårar vardagliga funktioner. Autismspektrum är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det förekommer från barndom eller tidig barndom; även om det i detta skede kanske inte kan identifieras på grund av låga sociala krav.

Vänligen notera att specialister inte indikerar närvaro av ångest som en indikator för autismspektrum sjukdomar, inklusive Aspergers syndrom.

Vad är social ångest enligt DSM V?

Enligt DSM V är social ångest tillämplig när:

 • en person känner en ihållande rädsla av en eller flera sociala situationer eller situationer när personen utsätts för kontakt med okända personer. Det finns rädsla för handlingar som kan leda till förlägenhet och förödmjukning.
 • exponering för situationer som leder till ångest orsakar nästan alltid oro, vilket kan
  uppenbaras i panikattack,
 • en person som lider av social ångest kan inte motivera orsaken till ångest och känner sig
  överväldigad,
 • en person som lider av social ångest undviker situationer som orsakar intensiv ångest, rädsla, ångest och undviker daglig verksamhet både professionellt och socialt samt att fungera i ett förhållande, eller orsakar rädsla för fobi, rädsla, ångest och undvikande som kvarstår i 6 månader eller längre,
 • rädsla, ångest och undvikande är inte ett resultat av dålig hälsa eller påverkan av vissa ämnen på kroppen (t ex medicin, droger).

En tydlig skillnad mellan dessa två avvikelser är extremt viktig för personer som upplever störande symtom. För det första, möjliggör en noggrann diagnos till att välja rätt procedur och förbättrar patienternas livskvalité avsevärt. En korrekt diagnos av avvikelsen bidrar också till att förhindra onödig behandling av sjukdomar som de inte lider av i verkligheten. Det är värt att nämna att social ångest ibland är felaktigt diagnostiserad inte bara som Asperger funktionsnedsättning utan också med depression, nedsatt manisk-depressiv sjukdom, ångest, schizofreni och ADHD. I situation av ett misstag i diagnosen kommer behandlingen inte bara att ge upphov till misslyckad lindring, utan kan också försämra de allmänna hälsoförhållandena avsevärt.