lęk społeczny

Czy lęk społeczny ma coś wspólnego z zaburzeniami Aspergera?

29 stycznia, 2018 / Mateusz

Zaburzenia Aspergera według DSM V Zgodnie z klasyfikacją zaburzeń Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM V zaburzenia Aspergera weszły w szerszą grupę zaburzeń ASD (Spektrum Zaburzeń Autystycznych). Symptomy zaburzeń Aspergera według DSM V to: A. Trwałe deficyty w komunikacji społecznej i relacjach społecznych w wielu środowiskach, objawiające się przez: deficyt w społeczno – emocjonalnej wzajemności obejmujący niepowodzenia […]