ADHD och sömnsvårigheter hos barn – fakta och myter

20 december, 2017 / Mateusz

Snarkning hos barn med ADHD

Snarkning kan orsakas av att för stora tonsiller sammandrar luftvägarna på nätter. Detta skapar också andningsproblem och gör det omöjligt för barnet att vila ordentligt, vilket påverkar dess fysiska och psykiska tillstånd på dagen. Som följd försämras koncentrationen, barnet börjar tänka långsammare, blir irriterat lätt, och i slutändan uppnår sämre resultat i skolan.

Dessa effekter kan vara starkare om barnet har ADHD. Men kan snarkning i sig framkalla ADHD-symptom? Det finns inget vetenskapligt bevis på det. Kan det vara så att ADHD orsakar snarkning? Det räcker att operera bort tonsillerna för att se. För ett barn som inte har ADHD och snarkar finns det en stor chans att det efter operationen återfår god sömn, den tidigare koncentrationen och inlärningsförmågan. Det är ännu viktigare när det gäller ett barn med ADHD som snarkar att det får rätt behandling, eftersom det kommer att underlätta barnets terapi och minska dess intag av läkemedel.

Willis–Ekboms sjukdoms koppling till ADHD

Inte alla personer med diagnosen ADHD har även WED (Willis–Ekboms sjukdom), liksom inte alla personer med WED har ADHD, men det finns en viss koppling mellan dessa störningar.

WED innebär ett ständigt behov att röra på benen, och ibland även på armarna, på grund av att det pirrar eller kryper i dem. WED anses som en sömnstörning.

Sjukdomen leder till trötthet och alla andra påföljder som sömnbristen medför (på samma sätt som snarkning). Den kan orsaka att man blir hyperaktiv, disträ eller impulsiv. Dessa är även tecken på ADHD.

Sömnapnésyndrom

Sömnapné innebär korta, men ibland många upprepade andningsavbrott under sömnen. Sjukdomen påverkar sömnkvaliteten och kroppens funktion. Det kan föranledas av förstorade tonsiller, allergier, övervikt, mm. Den har samma konsekvenser som i de övriga fallen – trötthet, försämrad koncentration, dåligt minne, dåligt välbefinnande, irritation, o.d.

Sömnapnén drabbar lika mycket barn med och utan ADHD. De kan hjälpas åt genom specialistvård.

Hur kan ett barn återfå sitt goda sömn?

Kan föräldrarna göra något alls så att deras barn sover bättre? Absolut. Framför allt kan de införa en fast sömnritual som innebär:

  • att vädra barnrummet innan barnet går och lägger sig,
  • att dra för gardinerna och stänga av enheter som emitterar blått ljus (teven, datorn).
  • att stänga fönstren och dörren så att det blir tyst i rummet (går det inte att helt dämpa ljuden från andra rum så kan man sätta på ett rogivande ”vitt brus”).
  • att före läggdags undvika lekar som kan väcka för mycket känslor och förhindra insomningen,
  • att svepa barnet i ett tyngdtäcke om det har föreskrivits av terapeuten,
  • att sätta fasta läggtider.