Regler för hur man ska handskas med överaktiva barn

18 november, 2019 / Mateusz

Även om varje barn behöver kärlek och uppmärksamhet, så behöver ett barn med hyperaktivitet det särskilt. Deras beteende, tröttsamt för omgivningen, orsakar att de själva mår dåligt och kan leda till allvarliga problem. Med tanke på det ökande antalet barn med denna typ av störning, bör du veta hur man handskas med dem, för att visa så mycket förståelse och stöd. Det är därför vi har förberett ”regler” för beteende och attityder som kommer att bidra till detta.

 • Ordning och reda – barn med ADHD bör ha en yttre miljö som är organiserad på bästa sätt, vilket också är en viktig del i samband med farmakologisk stöd.  Låt oss komma ihåg att dessa barn lever i ständig kaos och intern icke-lokaliserad känsla av ångest, därför bör allt som omger dem vara i ordning.
 • Vi visar förståelse och stöd – sådana barn på grund av deras dysfunktion har svårare att hitta vänner, uppnå framgångar och svårare att höra beröm.  Låt oss försöka fylla dessa luckor och underlätta vägen till målet.
 • Inför rutin – det är en del av ordningen, som nämndes i första stycket.  Fasta tider för läggning och väckning, måltider eller sysslor kommer att ge dem en känsla av trygghet och en beständighet som omger dem. Dessutom behöver överaktiva barn mer tid för vila och rengenerering, och en sådan ordningen under dagen kommer att hjälpa dem.
 • Minska stimuli – eftersom barnet lätt blir distraherad, bör man se till att det i hans eller hennes hus är tyst och lugnt.  Undvik att sätta på högljudd musik, gäster som ofta kommer på besök, fester eller flera elektroniska enheter igång. Du måste se till att barnet fokuserar på en aktivitet i taget och därför bör man inte tillåter att man äter och tittar på TV samtidigt etc.
 • Sensorisk lek – beröring, lukt, smak och upplevelser är extremt viktiga delar inom behandlingar för överaktiva barn.  Det är därför du bör hitta ett sätt att bygga ut sensorisk medvetenhet, helst genom lek. Du kan också stödja med så kallade tyngd produkterna (t.ex. täcken som hjälper till att somna och finna ro eller en väst som kan bäras på en daglig basis.) – de kommer stödjer aktivt en behandling och kommer kunna lugna känslor.
 • Planera – barn med ADHD tolererar ej snabba och oväntade förändringar.  Det som plötsligt introduceras ger en förvirring och kan leda till en oblans. Låt oss göra så detaljerade planer som möjligt, där vi introducerar våra barn.
 • Organisera arbetsplatsen – alla barn i skolåldern, särskilt överaktiva, bör ha en bekväm och lugn plats att arbeta, med en liten mängd av objekt runt omkring dem.  Det bästa kommer att vara ljusa möbler och särskilda behållare, där man kan förvara nödvändiga skoltillbehör såsom kritor, pennor etc.
 • Låt barn få sin röst hörd – som en förälder till ett överaktivt barn, försök att ge hen möjlighet att uttrycka åsikter och försök att omedelbart organisera alla deras kaotiska och ofta motsägelsefulla uttalanden.
 • Väcka nyfikenhet – försök att väcka intresse hos ditt barn och engagera hen i konkreta åtgärder.  Kom ihåg att alltid följa med honom eller henne i processen att genomföra specifika mål, försöker organisera de olika stegen.
 • Konsten för flexibilitet – Om ett överaktivt barn inte är ditt första kan de existerande pedagogiska metoderna inte fungera.  Barn med ADHD kräver tydliga regler, men överdriven stränghet ger ofta inte en önskad effekt.
 • Var en god vän – ditt barn behöver vård och omsorg, så försök att vara delaktig under lek men även under svåra stunder (vilket i deras fall inte är självklart), såväl som lugnande  aktiviteter och avkoppling.  Din närvaro är mycket viktigt för ditt barn!
 • Konfrontera – försök att konfrontera barn med konsekvenserna av sitt beteende.  Påminna de och ge råd hur man ska gå till väga för att bättre organisera sin tid och att använda riktlinjer. Visa ofta vad som skulle hända om […].
 • Påminnelser – ett barn som är överaktivt har svårt att komma ihåg, associera fakta och därmed utföra sina sysslor.  Så försök att lämna, till exempel klisterlappar med specifika uppgifter och planer för dagen.
 • Skyll inte på dig själv och arbeta med dig själv – det är inte konstigt, att när man har ett så livligt och ofta stökigt barn hemma – blir föräldern impulsiv och inte agerar på ett ”korrekt sätt”. Om du råkar reagera på aggression, försök att förlåta dig själv. Be barnet obligatoriskt om ursäkt och agera, försök att lära dig självbehärskning över känslor. Om du tror att du inte kommer klara det, be om hjälp från en specialist – det är inget pinsamt!