Tyngdtäcke för seniorer – hälsosam sömn utan läkemedel

17 oktober, 2018 / Mateusz

Vad är anledning till att äldre personer inte kan sova?

Anledningarna är faktiskt många. Man kan känna smärta, ha gastriska besvär, vara kissnödig hela tiden eller ha en neurologisk sjukdom. Den sista faktorn orsakar alltför ofta att man inte kan sova.

Det bör påpekas att äldre personers nervsystem är redan ganska försvagat och exploaterat, samtidigt som det fortfarande utsätts för stress orsakad av exempelvis avbrott i yrkesverksamhet, försämrad hälsa eller mindre självständighet. Allt detta bidrar till att man blir nervös och agiterad, och leder till sömnlöshet.

Det blir som en spiral: man blir nervös på grund av att man inte kan sova, vilket resulterar i att sömnen kommer ännu svårare.

Ålderns höst är också den tiden då man börjar lida av mer allvarliga neurologiska sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, depression, mm. De kan också orsaka att man inte kan vila ordentligt på natten.

Tyngdtäcke ger hälsosam sömn utan läkemedel

Ett tyngdtäcke skiljer sig inte från ett vanligt täcke utseendemässigt. Dess hälsobringande egenskaper kommer från tyngden. Täckets vikt och storlek anpassas noga efter användarens vikt och längd.

Tyngdtäcke är ett alternativ till beroendeframkallande läkemedel som belastar kroppen. Hur fungerar det? Jämnt belastning på kroppen, eller mer exakt på kroppens djupbelagda delar (muskler, leder och senor) låter användaren slappna av och komma ner i varv.

Tyngdtäckets tryck bidrar till att det utsöndras mer serotonin i andvändarens kropp. Det är en neurotransmittor som många personer med depression, neuros, autismspektrum och liknande brister i.

Det har också observerats att personer som sover under ett tyngdtäcke rör sig mycket mindre på nätterna jämfört med tidigare. Det är lättare att kontrollera darrningar i händerna och andra kroppsdelar.

Tyngdtäcke stärker också känslan av trygghet och minskar oro under sömnen. De är perfekt för personer med Willis–Ekboms sjukdom, Parkinsons sjukdom, ångeststörningar och tvångssyndrom, depression, mm.

Hur att avgöra att man sover gott?

Sömnens kvalitet bedöms genom att mäta dess längd och hur länge det tog för en att somna in. Andra faktorer är om sömnen var oavbruten, lugn, om man har energi efter den, osv.

Det bedöms att sömnen inte ska vara kortare än 6,5 timmar. Detta är ett minimum också för de äldre. Dessa vilostunder får man inte avstå ifrån – deras inverkan på kroppen är jämförbar med de kosttillskott och läkemedel seniorer intar varje dag. Vilan är även viktigare än alla dessa medel, eftersom det säkerställer kroppens naturliga återhämtning och välbefinnande.

En annan sak som är viktig för att sömnen ger hälsa är att den är fortlöpande. Sömnuppehåll är naturliga. Vi alla vaknar på natten för en bråkdels sekund utan att ens vara medvetna om det. Det är bara viktigt att pauserna inte överstiger 30 minuter totalt.

Läkaren vill ofta veta att vi sover lugnt. Därför är det bra att fråga andra familjemedlemmar om de inte väcks av att vi snarkar, ”kastar sig” i sängen, osv.

Det bästa testet är dock vårt välbefinnande och energi, som vi borde ha efter en effektiv och hälsosam sömn.