Vem kan få hjälp av ett tyngdtäcke?

24 maj, 2017 / Mateusz

Bättre sömn med tyngdtäcke

Tyngdtäcken används före insomningen och under sömnen. Deras huvuduppgift är att hjälpa användaren att komma till ro, slappna av och sova bättre. Att det funkar bekräftas av många patienter och forskare, som delar med sig av sina observationer. Många verk och artiklar har publicerats om detta ämne, bl.a. i Forbes, där det betonas att tyngdtäcken har positiv inverkan både på friska personer och på personer med olika utvecklingsstörningar.

Tyngdtäcke vid utvecklingsstörningar

Täckets tyngd ger djup tryck på användarens muskler, leder och senor, vilket hjälper en att bättre känna av sin kropp och få bättre kontroll över den. Trycket minskar även muskelspänning, ger snabb avslappning och sänker ångestnivå.

Att återställa normal kroppsuppfattning och kontrollen över sin kropp är målet vid terapi av personer med motorisk utvecklingsstörning. I deras fall underlättar inte bara ett tyngdtäcke insomningen, utan det uppfyller också behovet av djup tryck. Det påverkar naturligtvis ens sätt att fungera under hela dygnet, inte bara på nätter.

Det är också värt att nämna att tyngdtäckets tyngd förbättrar hantering av serotonin och kortisol, dvs. lyckohormon och stresshormon. När vi somnar slutas utsöndring av kortisol och utsöndring av serotonin stimuleras. Att använda ett tyngdtäcke intensifierar den här processen, vilket i fall av personer med utvecklingsstörningar är positivt. Detta är eftersom sådana personer ofta har brist på serotonin.

”Forskning visar att tyngdtäcke kan stödja insomning hos barn med autismspektrumstörningar. Det ökar utsöndring av serotonin och genom sin lugnande inverkan sänker det blodtrycket och pulsen. Allt detta gör att chansen att vila ökar” – källa: www.medicaldaily.com

Vidare läser vi att djup tryck ger goda resultat också hos personer som inte har några sensoriska störningar. 2004 genomfördes en studie där en markant sänkning av kortisolnivå observerades nattetid hos personer som hade klagat över sömnlöshet, stress och smärta. Att sänka mängden kortisol i kroppen minskade de undersökta personernas stress och påverkade positivt deras sömnkvalitet.

Tyngdtäcke vid kronisk smärta

Tyngdtäckets tyngd ger lättnad även åt personer som lider av kronisk smärta. Trycket distribuerar smärtan, som annars är kumulerad på ett ställe, över större område. Terapeuter har märkt att användning av tyngdtäcke inte bara lindrar smärta, utan även förkortar hela behandlingsprocessen.

När rekommenderas ett tyngdtäcke?
Tyngdtäcke används bl.a. i terapi och behandling av följande störningar och sjukdomar:

 • ADHD,
 • aggressivitet,
 • fetalt alkoholsyndrom,
 • Alzheimers sjukdom,
 • sömnlöshet,
 • kronisk smärta,
 • autismspektrumtillstånd,
 • bipolär sjukdom,
 • Parkinsons sjukdom,
 • depression,
 • fibromyalgi,
 • klimakterium,
 • neuros,
 • orolig sömn,
 • epilepsi,
 • cerebral pares,
 • autismspektrumstörningar,
 • stress,
 • rädsla för behandling,
 • ångest,
 • traumatisk hjärnskada,
 • sensorisk integrationsstörning,
 • ångeststörningar,
 • Aspergers syndrom,
 • CHARGE-syndrom,
 • Downs syndrom,
 • Hellers syndrom
 • Willis–Ekboms sjukdom,
 • Retts syndrom,
 • posttraumatiskt stressyndrom,
 • Tourettes syndrom,
 • Williams syndrom,

För att bestämma om ett tyngdtäcke är en bra lösning för en person, är det bäst att rådfråga en terapeut. Detta låter utreda eventuella kontraindikationer, framför allt hjärt- och kärlsjukdomar samt andningssjukdomar.