ADHD-häiriöt – oireet lapsilla ja aikuisilla

13 joulukuun, 2017 / Mateusz

ADHD-häiriöiden oireet lapsilla

ADHD-häiriöitä voi ilmetä kolmella alueella: tarkkaavaisuushäiriöt, ylivilkkaus ja impulsiivisuus.

Tarkkaavaisuushäiriöiden seurauksena lapsi:

 • menettää helposti keskittymiskykynsä,
 • hänellä on vaikeuksia vaikeiden, pitkien ja monotonisten tehtävien suorittamisessa eikä hän usein saa niitä päätökseen,
 • hänen on vaikea keskittyä yhteen asiaan,
 • tekee hajamielisyydestä johtuvia virheitä,
 • hänellä on vaikeuksia päivänsä organisoinnissa,
 • hänellä on ongelmia itsekurin ja päivittäisten tehtävien suorittamisen kanssa,
 • unohtelee tiettyjä tehtäviä,
 • hukkaa esineitä.

Ylivilkkauteen liittyy:

 • vaikeuksia istua paikallaan esim. tehtäviä suoritettaessa (lapsi pyörii, hypähtelee yms.),
 • jatkuva liikkeessä oleminen – juokseminen, liukuminen, keinuminen, paikkoihin ahtautuminen, yms.,
 • uppoutuminen liikunnallisiin peleihin ja leikkeihin, keskittymistä vaativien pelien ja leikkien, kuten mikado tai tammi, karttaminen,
 • nopea, joskus epäselvä puhe.

Impulsiivisuus ilmenee lapsella mm.:

 • vaikeutena odottaa omaa vuoroaan,
 • muiden puheen keskeyttämisenä.

ADHD-häiriöiden oireet aikuisilla

Aikuisilla häiriöt ilmenevät hieman eri tavalla kuin nuoremmilla. Osa oireista häviää, osa sitä vastoin voi muuttua jopa rasittavammiksi. ADHD-aikuisilla on vaikeuksia saavuttaa määriteltyjä tavoitteita ja säilyttää työpaikkansa. Heillä on vaikeuksia myös ajan organisoinnissa ja vaikeiden, työläiden tehtävien suorittamisessa. Yksityiselämässään he usein pilaavat heille tärkeitä ihmissuhteita. Heidän on oltava varuillaan myös riippuvuutta aiheuttavien asioiden kanssa.

Aikuisilla useimmin esiintyvät ADHD:n oireet ovat:

 • krooninen myöhästely ja unohtelu,
 • levottomuus,
 • matala itsearvostus,
 • ongelmat työssä,
 • vihanhallinnan ongelmat,
 • impulsiivisuus,
 • alttius riippuvuuksille,
 • organisointivaikeudet,
 • viivyttely,
 • nopea ärtyvyys,
 • keskittymisongelmat esim. lukiessa,
 • mielialojen vaihtelut,
 • depressio,
 • ongelmat ihmissuhteiden ylläpitämisessä.

Kannattaa muistaa, että esteistä huolimatta monet ihmiset, joilla on ADHD-häiriöitä, viettävät onnistunutta perhe- ja työelämää. Toimintahäiriöiden voittamisessa auttaa suuresti häiriöiden nopea diagnosointi ja terapian aloittaminen. Tärkeää on myös, ettei keskity yksinomaan heikkouksiinsa, vaan kehittää vahvoja puoliaan.