Zaburzenia ADHD – objawy u dzieci i u dorosłych

13 grudnia, 2017 / Mateusz

Objawy zaburzeń ADHD u dzieci

Zaburzenia ADHD mogą ujawniać się w trzech sferach: deficytu uwagi, nadaktywność i nadpobudliwości.

Zaburzenia uwagi powodują, że dziecko:

 • łatwo rozprasza się,
 • ma trudności z wykonywaniem trudnych, długich, monotonnych zadań i często ich nie kończy,
 • ma trudności ze skupieniem się na jednej rzeczy,
 • popełnia pomyłki wynikające z roztargnienia,
 • ma trudności ze zorganizowaniem swojego dnia,
 • miewa kłopoty ze zdyscyplinowaniem się i wykonaniem wszystkich codziennych zadań,
 • zapomina o niektórych zadaniach,
 • gubi przedmioty.

Nadmierna aktywność łączy się z:

 • trudnościami w spokojnym siedzeniu np. na zajęciach (dziecko wierci się, podskakuje, itp.),
 • pozostawaniem w ciągłym ruchu – bieganiem, ślizganiem się, huśtaniem, przeciskaniem się, itp.,
 • angażowaniem się w gry i zabawy ruchowe, stronienie od gier i zabaw wymagających skupienia, takich jak bierki, czy warcaby,
 • szybką, czasem niewyraźną mową.

Nadpobudliwość u dziecka przejawia się m.in. w:

 • trudnościach z doczekaniem na swoją kolej,
 • wchodzeniem komuś w słowo.

Objawy zaburzeń ADHD u dorosłych

Zaburzenia u dorosłych przejawiają się nieco inaczej niż u osób młodszych. Część objawów zanika, inne natomiast mogą stać się bardziej uciążliwe niż dotychczas. Dorośli z ADHD miewają kłopoty z osiąganiem wyznaczonych celów i utrzymaniem miejsca pracy. Mają też problemy z dobrą organizacją czasu i realizacją trudnych, żmudnych zadań. W życiu prywatnym często zdarza im się psuć ważne dla nich relacje. Muszą uważać na nałogi.

Najczęściej występujące symptomy ADHD u dorosłych to:

 • chroniczne spóźnianie się i zapominanie,
 • niepokój,
 • niska samo ocena,
 • problemy w pracy,
 • problemy z kontrolowaniem gniewu,
 • impulsywność,
 • skłonność do uzależnień,
 • kłopot z organizacją,
 • odwlekanie,
 • szybka irytacja,
 • problemy z koncentracją np. podczas czytania,
 • wahania nastroju,
 • depresja,
 • problemy z utrzymaniem relacji z innymi ludźmi.

Warto pamiętać, iż pomimo przeszkód, wiele osób z zaburzeniami ADHD wiedzie udane życie rodzinne i zawodowe. W pokonaniu dysfunkcji bardzo pomaga szybkie zdiagnozowanie zaburzeń i wdrożenie terapii. Ważne też, by nie skupiać się wyłącznie na własnych wadach, lecz rozwijać swoje mocne strony.