Tecken på ADHD hos barn och vuxna

13 december, 2017 / Mateusz

ADHD hos barn

ADHD kan synas inom tre olika områden: bristande koncentrationsförmåga, hyperaktivitet och impulsivitet.

Bristande koncentrationsförmåga gör att barnet:

 • lätt blir distraherat,
 • har svårt att utföra svåra, utdragna och enformiga uppgifter (det händer ofta att barnet inte slutför dem),
 • har svårt att fokusera på en sak i taget,
 • gör fel på grund av att det är disträ,
 • har svårt att organisera sin dag,
 • har svårt att disciplinera sig och utföra vardagliga sysslor,
 • glömmer bort vissa uppdrag,
 • håller på att tappa bort saker.

Hyperaktivitet resulterar i att barnet:

 • har svårt att sitta still, exempelvis under en lektion (det sprattlar, hoppar, o.d.),
 • rör sig nästan hela tiden – springer, glider, gungar, tränger sig mellan möblerna, osv.
 • gillar lekar och spel som går ut på att motionera och undviker lekar och spel som bygger på koncentration (ex. schack),
 • uttalar sig snabbt och otydligt.

Barnets impulsivitet syns bl.a. när:

 • barnet har svårt att vänta tills det blir dess tur,
 • barnet avbryter när andra talar.

ADHD hos vuxna

När det gäller vuxna så blir symptom på ADHD lite annorlunda än hos yngre personer. Del av dem försvinner, medan andra blir jobbigare än de var förr. Vuxna med ADHD har ofta svårt att uppnå sina mål och behålla sina jobb. De har problem att organisera sin tid och utföra utdragna och tråkiga uppgifter. Det händer inte sällan att de förstör förhållanden som är viktiga för dem. De måste vara extra försiktiga så att de inte blir beroende.

De vanligaste symptomen på ADHD hos vuxna är:

 • att vara för sent och glömma bort saker hela tiden,
 • oro,
 • låg självkänsla,
 • svårigheter på jobbet,
 • svårigheter att styra sin ilska,
 • impulsivitet,
 • benägenhet att bli beroende,
 • problem att planera och organisera sin tid,
 • att skjuta upp uppdrag,
 • att lätt bli irriterad,
 • koncentrationssvårigheter, ex. vid läsning,
 • humörsvängningar,
 • depression,
 • svårigheter i förhållanden med andra människor.

Man bör komma ihåg att trots hinder så blir många personer med ADHD framgångsrika i både karriär och privatlivet. Det är viktigt att snabbt diagnostisera dysfunktionen och påbörja behandling. En annan viktig sak är att inte enbart fokusera på sina baksidor, utan även utveckla sina styrkor.