ADHD och stress

10 oktober, 2017 / Mateusz

Även om man antar att en person med ADHD möts av fullständig förståelse så kommer den ändå att stressa upp sig. Varför? På grund av att de begränsningar man har i samband med ADHD skapar frustration och en känsla att man inte har någon kontroll över sig själv. Detta i sin tur kan leda till apati, sömnstörningar, depression, mm. Det går inte helt enkelt att fungera på det sättet och detta är anledning till att man borde sänka sin stressnivå.

Positiv och negativ stress

Stressen är inte negativ i sig. Befinner man sig i en farlig situation eller i situation av prov, så hjälper stressen en att fokusera, snabbare reagera och tänka på ett mer kreativt sätt.

Så när blir stressen negativ? För det första är det så när den blir för stark – då blir den överväldigande och förhindrar oss att agera istället för att motivera. För det andra så är det när stressen är långvarig för då utsätts vi för:

 • autoimmuna sjukdomar (ex. diabetes, Hashimotos sjukdom, reumatoid artrit,
 • tics eller Tourettes syndrom,
 • fibromyalgi,
 • neuros eller depression,
 • hjärt-kärlsjukdomar med mera.

Stresshantering vid ADHD

Hur kan en person med ADHD hantera sin stress?

Att hålla stressen på rätt nivån är inte alls lätt. För att kunna göra det behöver man utveckla sina förmågor att:

 • kommunicera med omvärlden,
 • uttrycka sina aspirationer och behov,
 • undvika stressituationer,
 • lösa problem.

För att ta hand om sin inre ro kan man utnyttja beprövade lösningar.

Avslappningstekniker

Olika avslappningstekniker (ex. meditation) kan vara till hands när man kämpar emot stressen. En biofeedback kan vara ett bra sätt att sänka stressnivån.

Begränsa stressfaktorer

Det blir bra att begränsa påverkan av vissa stressfaktorer särskilt under påfrestande tidsperioder. Det kan göras genom att exempelvis begränsa antalet extra aktiviteter eller avstå från dem för en viss tid.

Anpassa sina aktiviteter efter sina möjligheter

Både barn och vuxna borde hela tiden sträva efter att ha bara så många aktiviteter som de faktiskt kan orkar med. Det handlar inte om att begränsa en person med ADHD, utan om att anpassa dennes liv efter dennes möjligheter. Målet är att lära sig utnyttja alla sina styrkor, men även att ta hänsyn till sina svagheter, förutsättningar, vanor och det man gillar.

Det är samtidigt bra att hålla i minnet alla de personer som blev framgångsrika trots att de hade ADHD. Vi ska nämna bara några få av dem: målaren Salvador Dali, författaren Agata Christie, fysiker Albert Einstein, resenären och författaren Ernest Hemingway, musiker John Lennon och många andra, lika stora figurer.

Hälsosam livsstil

Att leva hälsosamt är det första steget till att må bra. En optimistisk inställning gör i sin tur att man lättare hanterar stress. Hur lever man hälsosamt? Man ska bl.a.:

 • begränsa intag av koffein och nikotin,
 • ha balanserad kost,
 • träna regelbundet,
 • sova ordentligt.

Stöd från andra

Det är bra om man har stöd i sina familjemedlemmar, vänner, andra personer med ADHD och terapeuter. Att känna sig accepterad och kunna dela med sig av sina problem, men även att kunna lyssna på andra personer, ger en enorm kraft för att kämpa emot stressen och ens egna begränsningar.

Kom ihåg att behandling av ADHD bör ske enligt läkarnas och terapeuternas plan (både en farmakologisk behandling och en beteendeterapi) och de borde informeras om alla planerade ändringar i dina rutiner.