Hur fungerar ett tyngdtäcke?

25 maj, 2017 / Mateusz

Tyngdtäcke ger bättre kontroll över kroppen och känslorna

Tyngdtäcket är inget vanligt överdrag. Dess vikt och storlek avpassas speciellt för användarens behov. Täckets tryck på lederna, senorna och musklerna låter användaren att känna av sin kropp och få kontroll över den samt över sina reflexer och sitt tänkande.

Terapeuten Tina Champagne märker att under ett tyngdtäcke är det lättare att lära känna och förstå sina egna kroppsreflexer, liksom att kontrollera sina negativa känslor. Hon menar också att tyngdtäcken minskar risken för depression och panikångest på ett mycket effektivt sätt.

Sömnkvalitet förbättras

Tyngdtäcken påverkar mycket positivt användarens sömnkvalitet. De verkar på samma sätt – genom att förkorta insomningstiden och begränsa antalet uppvaknanden per natt – både på personer som är utsatta för sömnsvårigheter (t.ex. personer med utvecklingsstörningar och neuros) och friska personer som ibland upplever sömnbesvär. Täckets tryck gör att sömnen blir lugnare och djupare och som följd mår man bättre på dagtid med. I ett bredare perspektiv påverkar terapi med tyngdtäcke positivt användarens livskvalitet, inklusive dennes sociala samspel.

Tyngdtäcke och kronisk smärta

Tyngdtäcken har särskilt goda effekter på personer som lider av kronisk smärta. Erfarenheten visar att tyngden minskar smärtor och förkortar behandlingstiden. Tina Champagne påpekade, efter att ha observerat sina patienter, att tyngdtäcket kan ”sprida” smärta från ett ställe, där den finns kumulerad och känns mer intensiv, över större områden i kroppen. Detta innebär en stor lättnad, särskilt om smärtan är mycket stark.

Användningsregler för barn och vuxna

Trots sina hälsobringande egenskaper, bör inte tyngdtäcken användas på ett slumpmässigt och godtyckligt sätt. Det bör alltid beaktas att tyngdtäcke är ett terapiverktyg och att man alltid bör samråda med en terapeut innan man använder det, särskilt om det misstänks att man har en andningssjukdom, en kärlsjukdom eller skolios.

Tyngdtäcke rekommenderas både till barn och vuxna. Hos barn bör reglerna för användning av tyngdtäcke följas noggrant. Täckets parametrar bör vara noga anpassade efter barnets vikt och längd. Det bör beaktas att täcket inte begränsar barnets rörelsefrihet och att halsen inte är täckt.

Vuxna kan använda överdraget med lite mindre försiktighet. Det är inte nödvändigt att täckets vikt och storlek avpassas så noga som när det gäller barn. Trots att man som vuxen har större frihet att välja sitt täcke, är dess påverkan på kroppen alldeles utmärkt.

Tyngdtäcken rekommenderas särskilt vid följande störningar och sjukdomar: ADHD, autismspektrumtillstånd, cerebral pares, autismspektrumstörning, sensorisk integrationsst;rning, Aspergers syndrom, Downs syndrom, Hallers syndrom, Retts syndrom, Tourettes syndrom, posttraumatiskt stressyndrom, traumatisk hjärnskada, Willis–Ekboms sjukdom, epilepsi, neuros, depression, bipolär sjukdom, orolig sömn, sömnlöshet, klimakterium.