Hvordan virker en tyngdedyne?

25 maj, 2017 / Mateusz

Tyngdedyne i forhold til bedre kontrol over kroppen og følelserne

En tyngdedyne er ikke et normalt dække. Dens vægt og størrelse er nøjagtigt tilpasset til organismen hos den person, som sover under den. Dynens tyngde fremkalder tryk på led, sener og brugerens muskler, samtidigt med at det er muligt at føle sin krop på en perfekt måde samt opnå kontrol over reflekserne, psyken og kroppen. Specialister benytter betegnelsen selvorganisering om denne tilstand.

Terapeut Tina Champagne har bemærket, at det under dynens tyngde er lettere at erkende og forstå kroppens reflekser, og den er med til at tæmme negative følelser. Den samme terapeut har beskrevet den sensoriske dynes (tyngdedynens) rolle, som et særdeles effektivt middel til at mindske risikoen for depression samt til begrænsning af panikanfald.

Forbedret søvnkvalitet

Tyngdedynen har også en særdeles positiv indflydelse på søvnkvaliteten. Både hos personer, som er belastet af søvnforstyrrelser (fx personer med udviklingsforstyrrelser eller neurotiske lidelser), samt raske med mindre søvnproblemer, fungerer tyngdedynen på samme måde – den forkorter den tid, der skal bruges på at falde i søvn, og begrænser antallet af opvågninger i løbet af natten. Dynens tryk medfører, at søvnen bliver dybere og særdeles rolig, og brugerens selvværd er betydeligt bedre efter en god nats søvn. I et bredere perspektiv har terapi med anvendelse af tyngdedyne indflydelse på en forbedret livskvalitet, og hermed også på en forbedring af, hvordan man fungerer i sociale sammenhænge.

Tyngdedyne til lindring af kroniske smerter.

Tyngdedynen giver særdeles gode resultater, når den anvendes af personer, som lider af kroniske smerter. Erfaring har vist, at trykket medfører en formindskelse af smerterne og en forkortelse af behandlingsperioden. På basis af sine observationer af patienter har Tina Champagne påvist evnen til at ”udstrække” smerten over et større område på kroppen, i stedet for at samle den på et sted med stor intensitet. En sådan flytning af smerten giver stor lindring i lidelsen, særligt hvis smerten er meget intensiv.

Børns og voksnes anvendelse af tyngdedyne

På trods af sine helbredsfremmende egenskaber, bør sensoriske dyner (tyngdedyner) ikke anvendes efter frit valg eller af tilfældige personer. Det skal erindres, at det er et terapeutisk redskab, og det er således værd at konsultere den planlagte brug af en tyngdedyne i hvert enkelt tilfælde, særligt hvis der eksisterer mistanke om sygdomme i åndedrætssystemet, kredsløbssystemet eller skoliose.

Dynen anbefales til såvel børn som voksne. Hos børn bør principperne for anvendelse af dynen overholdes omhyggeligt. Dynens parametre bør tilpasses nøjagtigt til barnets vægt og højde. Når man dækker barnet med dynen, skal man altid undersøge, at den ikke hæmmer barnets bevægelser, og at halsen ikke er dækket.

Voksne kan anvende dette dække med en mindre grad af forsigtighed. Det er ikke nødvendigt at tilpasse vægt og højde så omhyggeligt, som det er tilfældet med børn. På trods af større frihed i valget af dyne, giver dens indvirkning på den voksnes organisme fremragende resultater.

Tyngdedyner anbefales særligt til sådanne sygdomme og forstyrrelser som: ADHD, Komplekse Udviklingsforstyrrelser, Spastisk lammelse, Autismespektrum, Sensoriske integrationsforstyrrelser, Aspergers syndrom, Downs, Hellers syndrom, Retts syndrom, Tourettes syndrom, Posttraumatisk stress syndrom, Traumatisk hjerneskade, Rastløse ben, epilepsi, neuroser, depression, bipolar lidelse, urolig søvn, søvnløshed, overgangsalder.