Hur tar man hand om vårt nervssystems komfort?

08 oktober, 2020 / Mateusz

När vi faller in i arbetets och pliktens virvel då tänker vi inte på hur djupt inrotade våra spänningar och påfrestningar.  En dålig självkänsla eller försämrat hälsotillstånd är oftast inte resultatet av vardagliga problem utan är ett resultat av överdrive exponering gentemot stimuli som utnyttjar vår kropp och vårt sinne.  Det visar sig att nervsystemet hos var och en av oss har sina gränser som du säkerligen inte har funderat över. 

Börja med att göra små förändringar i dina dagliga aktiviteter eller vanor för att undvika överstimulering.  I början räcker det med att endast fatta beslut om en mer medveten tillvaro och att se över gränsen som ens nervsystem har.  Kom ihåg att denna gräns kommer att ändras med tiden och din kropp kommer kunna vila mer effektivt.

Buller

Du är på fel spår om du tror att buller utgörs av höga ljud.  Buller utgörs också av tysta men irriterande toner.  Gör en självbedömning gällande toner som är bekväma för dig och vilka som kommer att orsaka irritationssymptom och stör koncentrationen.  Kanske kommer du inte att störas av ljudet från den påslagna tvättmaskinen (även fast den är igång) men istället kommer du störas av radions brus.  En sådan medvetenhet är väldigt viktig vid eliminering av överskottet av skadliga stimuli.  Resultatet av en sådan observation kan visa att du behöver stänga av dina hörlurar eller lyssna på en viss typ av musik för att vara mer effektiv på arbetet.  Du kanske upptäcker att du börjar dagen mer spänd genom att lyssna på nyheterna i radion på väg till jobbet. Vore det inte mer gynnsamt att lyssna på jazz eller klassisk musik istället?  Du bör också lyssna på naturens ljud helst live och dagligen.  Ta din tid och lyssna på träden, fåglarna eller vinden.

Ljuset

Vår kropp har en egen dygnsrytm vars viktigaste faktor är ljuset.  Det är på grundval av mängden ljus som tränger igenom moderns mage som vi kan urskilja dag från natt redan i fosterstadiet! Vårt välbefinnande försämras senare om vi inte kan förse kroppen med lämplig mängd ljus med särskilda parametrar!  Så försök att använda naturligt ljus så mycket som möjligt, särskilt på hösten och vintern, och se sedan hur det påverkar ditt välbefinnande. Placera om möjligt skrivbordet närmare fönstret. Använd din lediga tid genom att spendera tid i dagsljuset och ute i frisk luft och undvik flimrande och ojämn ljus. Du bör reducera intag av blått ljus i synnerhet innan sömn som hämmar utsöndringen av melatonin och hämmar sömnens effekt.

Temperatur och beröring

Termisk komfort är också en aspekt som har en betydande inverkan på vårt positiva välbefinnande och hämmar negativt beteende.  Det är därför vi inte ska befinnas oss i rum som är för kalla eller varma för oss, vilket kan orsaka förkylning eller överhettning som kan försvaga kroppen.  Det är också mycket viktigt att stimulera beröringskänslan vilket kan göra underverk för att lugna nervsystemet och ge en vilokänsla.  Se till att kläderna du bär inte irriterar dig, låt materialet vara behagligt att ta på utan kliande etiketter och med fri rörlighet.  Du kan också försöka täcka din kropp under mer stressiga tillfällen med exempelvis en sensoriskt stimulerande viktad filt. Detta täcke nvänds för behandling av sömnlöshet och för att hämma utsöndringen av för mycket stresshormoner. Det kommer också att vara en bra idé att byta ut det vanliga täcket mot ett sensoriskt täcke som har en lugnande och avkopplande effekt på nervsystemet genom försiktig stimulering av hudreceptorerna.