Lekar för barn med ADHD

25 september, 2017 / Mateusz

Här följer några exempel på lekar som minskar muskelspänningar och ökar koncentrationen:

 • Pantomim. Deltagarna delas in i två grupper: aktörer och publiken. Aktörerna framför en scen ur en utvald saga med hjälp av enbart gester. Publikens uppgift är att gissa vad det för saga.
 • Uppvridbara leksaker. Barnet presenterar med gester en utvald uppvridbar leksak. Du får gissar vad det är. Sedan byter ni roller.
 • Roliga papperskulor. Barnet får en skål och lite papper. Det skrynklar ihop pappret till små kulor och lägger in dem i skålen. Målet är att blåsa ut ur skålen alla kulorna på en gång.
 • Vad håller jag i handen? Du täcker barnets ögon och ber det att känna igen ett föremål genom att känna dess form med handen. Först ge barnet kända föremål, såsom ett favorit gosedjur, ett sked, o.d., sedan börja med saker som det använder mer sällan.
 • Tidvattnet. Barnet stannar i mitten av rummet. Säger du ”vattnet stiger” tar barnet ett steg framåt. Säger du ”vattnet drar sig” tar barnet ett steg bakåt. Så småningom ökar ni lekens tempo.
 • Spåra och klippa. Barnets uppgift är att spåra av kartongmönster och klippa ut dem. Sedan klistras mönstren in på en bit papper så att de bildar en säregen komposition.
 • Kopiera ritningar. Barnet väljer en valfri ritning (kan vara ur en favorit bok) och lägger på den en bit transparent papper. Sedan kopierar det ritningen och fyller med färger.
 • Mönster i sand. Barnet målar sandmönster på marken.
 • Rita med en tråd. Barnet tar ett mörkt papper och formar ett mönster med en ljus tråd på det. Sedan klistras tråden på pappret.
 • Mosaik av garn och snör – barnet ritar sitt favorita mönster, applicerar ett lager lim på linjerna och lägger färgglada trådar på limmet.
 • Barnet berättar om sin skoldag för dig. Du ber det att tänka på vilka händelser gjorde det glatt och vilka gjorde att det blev ledset. Händelserna markeras på papper med glada och ledsna ansikten.
 • Du läser högt en dikt eller en saga för barnet och frågar om den var rolig eller sorglig.
 • Du ber barnet att måla på papper med en färg som avspeglar barnets nuvarande humör.

Lekar som reducerar tics:

 • Spåra och klippa. Barnets uppgift är att spåra av kartongmönster och klippa ut dem. Sedan klistras mönstren in på en bit papper så att de bildar en säregen komposition.
 • Kopiera ritningar. Barnet väljer en valfri ritning (kan vara ur en favorit bok) och lägger på den en bit transparent papper. Sedan kopierar det ritningen och fyller med färger.
 • Mönster i sand. Barnet målar sandmönster på marken.
 • Rita med en tråd. Barnet tar ett mörkt papper och formar ett mönster med en ljus tråd på det. Sedan klistras tråden på pappret.
 • Mosaik av garn och snör – barnet ritar sitt favorita mönster, applicerar ett lager lim på linjerna och lägger färgglada trådar på limmet.

Lekar som underlättar att känna igen och styra känslor

 • Barnet berättar om sin skoldag för dig. Du ber det att tänka på vilka händelser gjorde det glatt och vilka gjorde att det blev ledset. Händelserna markeras på papper med glada och ledsna ansikten.
 • Du läser högt en dikt eller en saga för barnet och frågar om den var rolig eller sorglig.
 • Du ber barnet att måla på papper med en färg som avspeglar barnets nuvarande humör.