Unelmoijia ja perfektionisteja

24 lokakuun, 2017 / Mateusz

Unelmoijia ja perfektionisteja

Täydellisiä ihmisiä ei ole, eikä siten myöskään täydellisiä työntekijöitä. Kuten moni ammatinharjoittaja korostaa, yksi onnistuneen työuran olennaisista elementeistä on omaan potentiaaliin (kompetenssiin, pätevyyteen, taipumuksiin, persoonallisuuteen jne.) sopivat tehtävät.

Teoria puhuu kolmesta eri ADHD-tyypistä:

 • pääasiallisesti impulsiivinen ja ylivilkas alatyyppi (esiintyy tavallisesti miehillä),
 • pääasiallisesti tarkkaavaisuushäiriöinen alatyyppi (tavataan useammin naisilla),
 • yhdistynyt alatyyppi.

Pääasiallisesti impulsiivinen ja ylivilkas alatyyppi

Impulsiiviselle ja ylivilkkaalle alatyypille luonteenomainen piirre on vaikeus lakata suorittamasta toimintaa määräyksestä (pyynnöstä). „Kohta” on tyypillinen vastaus pyyntöön lopettaa yksi tehtävä ja siirtyä toiseen.

Tämä piirre liittyy toiseen – haluun reagoida välittömästi, tässä ja nyt „koska haluan”.

Kykenemättömyys lykätä reagointia ei silti tarkoita, että ADHD-häiriöinen henkilö ei tietäisi, miten pitää käyttäytyä.

Millaisia ongelmia voi olla työntekijällä, jolla on pääasiallisesti ylivilkas ja impulsiivinen ADHD?

 • kykenemättömyys kuunnella muita, keskeyttäminen, päälle puhuminen,
 • tärkeiden asioiden ja päivämäärien unohtaminen,
 • epävakaat suhteet muhin,
 • järjestyksen pitämisen vaikeus.

Tavallisesti tämä ADHD-tyyppi liittyy eräissä ammateissa haluttuun piirteeseen – perfektionismiin.

Pääasiallisesti tarkkaavaisuushäiriöinen alatyyppi

Toista ADHD-tyyppiä hallitsevat tarkkaavaisuushäiriöt. Siitä kärsivillä henkilöillä on alentunut kyky keskittyä määrättyyn tehtävään, tarkkaavuuden säätelyn vaikeuksia sekä lyhytaikaisen muistin häiriöitä. Millainen käyttäytyminen on heille luonteenomaista?

 • tehtävän jättäminen kesken ja erilaisiin ajanvietteisiin turvautuminen,
 • tekemisten sattumanvaraisuus,
 • henkinen poissaolo, „pää pilvissä kulkeminen”,
 • työn suunnittelemisen ja organisoimisen vaikeus,
 • vaikeus suorittaa aloittamiaan tehtäviä loppuun asti,
 • haluttomuus suorittaa pitkäkestoisia ja monimutkaisia tehtäviä,
 • unohtelu, esineiden hukkaaminen, yksityiskohtien laiminlyöminen.

Tarkkaavaisuushäiriöistä ei kuitenkaan ole haittaa töissä, joissa vaaditaan kykyä sopeutua uusiin olosuhteisiin ja selviytymistä vaikeissa, yllättävissä tilanteissa. Se on suuri etu henkilöille, joilla on pääasiallisesti tarkkaavaisuushäiriöinen ADHD-tyyppi.

Miten valita itselleen ammatti?

Lynn Weiss antaa vinkkejä kirjassaan „Attencion Deficit Disorder in Adults”, jossa hän kuvailee ADHD-ihmisten kolmea persoonallisuustyyppiä. Hän ehdottaa samalla ammatteja, jotka ovat heille sopivimpia.

1. Ekstrovertti ADD

Tälle persoonallisuustyypille luonteenomaisia piirteitä ovat:

 • ulkoinen aktiivisuus,
 • spontaanisuus,
 • halukkuus riskinottoon,
 • suuret mielialanvaihtelut,
 • voimakas reagointi ympäristön paineeseen,
 • suurieleinen käyttäytyminen,
 • useiden tehtävien samanaikainen suorittaminen,
 • mielialan näyttäminen ulospäin,
 • isompien tehtävien jakaminen pienempiin.

Pitkiin, monimutkaisiin tehtäviin suhtautuminen – nopea kyllästyminen, tarkkaavaisuuden puute, haluttomuus toistaa, ärtyisyys, turhautuminen, mielialanvaihtelut.

Tämäntyyppisille henkilöille ihanteellisia aloja ovat kauppa ja viihdeala. Myös oman yrityksen perustaminen voi osoittautua hyväksi vaihtoehdoksi.

2. Introvertti ADD

Tälle persoonallisuustyypille luonteenomaisia piirteitä ovat:

 • korkea empatiataso,
 • mielipuuhissa pitäytyminen,
 • muutosvastarinta,
 • suuri herkkyys,
 • taipumus unelmointiin,
 • usein suuri luovuus,
 • hyvä ongelmanratkaisukyky,
 • haluaa itse ottaa asioista selvää,
 • sinnikkyys.

Pitkiin, monimutkaisiin tehtäviin suhtautuminen – itsesyytökset, taipumus vaipua depressioon, pitkästyminen, loppuunpalaminen, sinnikäs yrittäminen, jatkuvasti uusien toimintatapojen käyttäminen.

Ihanteellinen työ tämäntyyppisille henkilöille: työ luovalla alalla, herkkyyttä ja empatiaa vaativat ammatit, työ muualla kuin toimistossa.

3. Järjestäytynyt ADD

Tälle persoonallisuustyypille luonteenomaisia piirteitä ovat:

 • hyvä työn organisointi,
 • mieltymys strukturoituihin tehtäviin,
 • perfektionismi,
 • tavoitteeseen keskittyminen,
 • puheliaisuus,
 • ajattelun sinnikkyys,
 • systemaattinen ongelmien ratkaisu,
 • ottaa kriisitilanteissa kantaakseen päätöksenteon taakan,
 • taipumus tehdä työ alusta loppuun ilman taukoja.

Pitkiin, monimutkaisiin tehtäviin suhtautuminen – suuret vaatimukset, säntillisyys, muiden arvostelu, taipumus pakkomielteiseen ahdistukseen.

Ihanteellinen työ tämäntyyppisille henkilöille: työ selvästi määriteltyjen rakenteiden puitteissa, mm. armeijassa, kirjanpitäjänä ja kaikkialla missä arvostetaan huolellisuutta, tarkkuutta ja huomion kiinnittämistä yksityiskohtiin.

ADHD-ihmisen työn organisointi ja ajan hallinta

ADHD-ihminen joutuu kohtaamaan työssään isompia haasteita kuin työtoverinsa. Miksi? Se johtuu hänen aivojensa toimintatavasta.

Aivot keräävät välttämätöntä informaatiota ja käsittelevät sitä luodakseen luettelon suoritettavista tehtävistä. ADHD-ihmisen tapauksessa nämä prosessit ovat vääristyneitä – tehtäväluettelon tekemistä leimaa kaaos ja hajamielisyys. Tällaisen työntekijän tehokkuus luonnollisesti laskee. Siksi kannattaa tehdä kaikki mahdollinen työolojen ja toimintakyvyn parantamiseksi. Tässä muutamia vinkkejä:

Sovita työ kykyihin ja kiinnostuksiin

Kultaisen keskitien löytäminen omien kykyjen, kiinnostusten ja suoritettavan työn laadun välillä on vaikea muttei mahdoton tehtävä. Ihanteellista työpaikkaa etsittäessä se vaatii hieman miettimistä ja johdonmukaisuutta mutta kannattaa!

Mielenkiintoisen työn vastaanottaminen johtaa suurempaan sitoutumiseen. Sitoutuminen taas auttaa ADHD-ihmistä keskittymään paremmin ja saavuttamaan työssään maksimaaliset tulokset.

Avokonttori? Ei välttämättä!

Jos voit, valitse suljettu työympäristö avokonttorin sijasta. Nykyisin monet työpaikat luopuvat avoimista tiloista, sillä ne haittaavat liikaa työntekijöiden keskittymistä. ADHD-ihmisten tapauksessa avoin tila tarkoittaa tuottavan työnteon kannalta aivan liikaa ärsykkeitä.

Tukea terapeutilta, mentorilta tai valmentajalta

Pyydä apua terapeutilta, mentorilta tai valmentajalta. Määritelkää yhdessä tavoitteet ja suunnitelkaa polku, jota kulkemalla pääset niihin.

Tukiryhmä

Etsi ympäriltäsi henkilöitä, joilla on samankaltaisia ongelmia. Jakakaa kokemuksia ja ottakaa opiksi muiden tarinoista.

Käytä työn organisoimista helpottavia välineitä

Itseliimautuvista muistilapuista ajanhallintasovelluksiin ja „TO DO” -listojen laatimiseen – hyödynnä kaikkea, minkä havaitset hyödylliseksi, mikä sopii sinulle ja auttaa:

 • päivän, viikon tai pitempien ajanjaksojen suunnittelussa,
 • määräajoissa pysymisessä,
 • prioriteettien määrittelyssä,
 • jakamaan isommat tehtävät välivaiheisiin,
 • merkkaamaan suoritetut tehtävät, jne.

Määrittele tavoitteet

Konsultoituasi terapeuttia tai mentoria sekä varustauduttuasi käyttökelpoisella organisointityökalulla tavoitteiden määrittelyn pitäisi sujua suhteellisen helposti. Muista kuitenkin muotoilla tavoitteet selkeästi siten, että ne ovat houkuttelevia, saavutettavia, ajallisesti määriteltyjä ja mitattavia (jotta on helppo todeta, onko tavoite saavutettu vai ei).

Tuo työhösi rutiinitehtäviä

Rutiininomainen postien tarkistus 8:00, asiakaspuheluja 10:00 – 12:00, tulosten arviointi 15:00 – tämä vain esimerkkinä siitä, miten voit tuoda järjestystä päivääsi sekä muistaa suuren osan tehtävistäsi.

Jaa tehtävät välivaiheisiin

Jos isoihin ja monimutkaisiin tehtäviin suhtautuu väärällä tavalla, ne voivat musertaa, lannistaa, aiheuttaa riitoja tiimissä ja tuottaa runsaasti virheitä. Jos ne jakaa pienempiin etappeihin, ne on helpompi suorittaa ja koko projekti on nopeampi saada päätökseen.

Lepää

Kirkas mieli toimii paremmin, ja siksi kannattaa rentoutua hetki (myös työaikana). Meditaatio, lyhyet torkut, kävely ja jopa penkillä vihreyden keskellä vietetty hetki voivat auttaa.