Hur kan man vara effektiv fastän man har ADHD

24 oktober, 2017 / Mateusz

Drömmare och perfektionister

Det finns inga perfekta människor, och det finns därför inga ideala anställda. Som många påpekar, är det väsentligt att välja sitt yrke efter sin potential (kompetens, kvalifikationer, predispositioner, personlighet, etc.) för att ha framgångsrik karriär.

Teorin talar om 3 typer av ADHD:

 • subtyp med övervägande impulsivitet och hyperaktivitet (vanligtvis hos män)
 • subtyp med övervägande uppmärksamhetsunderskott (vanligare hos kvinnor)
 • blandad subtyp.

Subtyp med övervägande impulsivitet och hyperaktivitet

En karakteristisk egenskap hos subtypen impulsivitet och hyperaktivitet är svårighet med avbrott av den utförda aktiviteten på begäran (förfrågan). ”Vänta” är ett typiskt svar på begäran om att slutföra en uppgift och utföra en annan.

Den här egenskapen är associerad med en annan egenskap – viljan att reagera här och nu för jag vill.

Oförmågan att skjuta upp reaktionen betyder emellertid inte att en person med ADHD inte vet hur man ska bete sig.

Vilka problem kan en anställd med ADHD ha av förekomsten av hyperaktivitet och impulsivitet?

 • oförmågan att lyssna på andra, avbryta dem, tala i mun,
 • glömska om viktiga ting och slutdatum,
 • impermanenta relationer med andra
 • problem med att behålla ordning.

Oftast så kombineras denna typ av ADHD med perfektionism som är efterfrågad i vissa yrken.

Subtyp med övervägande störning av koncentrationsförmågan.

Den andra typen av ADHD är en sådan där koncentrationsstörningar är dominanta. En person med denna typ av svårighet har låg förmåga att koncentrera sig på en viss uppgift. Den har också problem med uppdelning av uppmärksamhet och med kortvarigt minne. Vilka beteenden är karakteristiska för henne?

 • De är frånkopplade från uppgifterna och tar del av olika typer av tidsfördriv,
 • slumpmässiga ageranden,
 • mental frånvaro , „att man går med huvudet i molnen”,
 • svårighet att planera och med arbetsorganiseringen,
 • påbörjar och slutför ej uppgifter,
 • aversion till långsiktiga och komplicerade uppgifter,
 • glömska, borttappning av objekt och förbiseende av detaljer,

Uppmärksamhetsstörningar påverkar emellertid inte arbetet hos dem som är skyldiga att anpassa sig till nya förutsättningar och hantera svåra, oväntade situationer. Det här är en stor fördel för personer med ADHD-typ med övervägande uppmärksamhetssymptom.

Hur ska man finna ett lämpligt yrke till sig själv?

Lynn Weiss ger dig ledtrådar i boken „Attencion Deficit Disorder in Adults”, där hon visar tre personlighetstyper med ADHD. Samtidigt föreslår hon yrken som är mest lämpade för dem.

1. Extravert ADD

Karaktärsdrag för denna typ av personlighet:

 • extern aktivitet,
 • spontanitet,
 • riskbenägenhet,
 • stora humörsvängningar,
 • starka reaktioner på omgivningens press
 • demonstrativt beteende,
 • genomförandet av flera aktiviteter på en gång
 • visandet av sin stämning utanför,
 • större uppgifter delas in i mindre.

Tillvägagångssättet för långa, komplicerade uppgifter – blir snabbt uttråkad, avsaknad av koncentrationsförmåga och underlåtenhet för att upprepa uppgiften, frustration, humörsvängningar.

Ideala yrken för sådana personer är inom handeln och inom nöjesindustrin. Ett bra alternativ kan också vara en enskild firma.

2. Introvert ADD

Karaktärsdrag för denna typ av personlighet:

 • stor empatinivå,
 • hålla sig till sina favoritaktiviteter,
 • slöa förändringar,
 • stor känslighet
 • tendens till drömmar / visioner,
 • oftast en hög kreativitet
 • bra problemlösningsförmåga,
 • vill ha frihet för att finna ting,
 • är uthållig.

Tillvägagångssätt för långa, komplicerade uppgifter – skyller på sig själv, tendens till depression, tristess, utbrändhet, vedhållande försök, med nya sätt.

Ett perfekt jobb för denna grupp är ett kreativt jobb utanför kontoret som kräver empati och känslighet.

3. Organiserad ADD

Karaktärsdrag för denna typ av personlighet:

 • bra arbetsorganisation
 • förkärlek för organisering i strukturer,
 • perfektionism
 • målkoncentration,
 • gillar att prata,
 • uthållig i sitt tankesätt,
 • systematisk problemlösning,
 • i krissituationer, tar på sig ansvaret för att fatta beslut,
 • villighet att arbeta till slutet utan pauser.

Tillvägagångssätt för långa, komplicerade uppgifter – höga krav, noggrannhet, bedömningar mot andra, tendens till tvångssituation,

Det ideala arbetet för den här gruppen är: arbeta inom en tydlig struktur, inklusive i armén, i redovisning, och vart du värdesätter omsorg, noggrannhet, uppmärksamhet på detaljer.

Arbetsorganisation och tidshantering hos en person med ADHD

En person med ADHD behöver ta lite mer utmaningar på jobbet än sina medarbetare. Varför? Detta beror på hur hjärnan fungerar.

Det är hjärnan som samlar in den nödvändiga informationen och bearbetar den för att skapa en lista över uppgifter som ska utföras. För personer med ADHD blir dessa processer deformerade – när man förbereder en To Do lista så skapas kaos. Effektiviteten hos en sådan anställd minskar automatiskt. Därför är det värt att göra allt för att förbättra arbetsförhållandena och funktionen. Här är några tips:

Anpassa arbete till färdigheter och intressen

Att hitta ett gyllene medel mellan dina färdigheter, intressen och vilken typ av arbete du gör är svårt men inte omöjligt. Det kräver lite tanke och konsekvens i att leta efter den optimala anställningsplatsen, men det är värt det!

Att ta ett intressant jobb resulterar i större engagemang. Men engagemang är det som gör det möjligt för personer med ADHD att fokusera bättre och få ut de maximala resultaten av sina handlingar.

Open Space? Icke nödvändigtvis!

Om du kan så ska du använda dig av stängda inhägnader när du arbetar och undvik Open Space. För närvarande flyttar många arbetsplatser från öppna utrymmen eftersom de är för distraherande för anställda. När det gäller personer med ADHD innebär öppet utrymme alltför många stimuli för att fungera effektivt.

Hjälp från terapeut, mentor, coach

Ta del av hjälp från terapeut, mentor, coach. Sätt mål tillsammans och planera hur du kan uppnå dem.

Stödgrupp

Leta efter personer med liknande problem i din omgivning. Dela dina erfarenheter, dra på andra människors historia.

Använd verktyg som hjälper dig att organisera ditt arbete

Från sticky notes på ett skrivbord, till tidshanteringsapplikationer och skapande av ”TO DO” listor – använd allt du tycker är användbart, och det som hjälper dig vid:

 • planering av dagen, veckan eller längre tidsperioder,
 • hålla koll på viktiga datum,
 • inställning av prioriterade uppgifter,
 • dela större uppgifter i steg,
 • avlägsna utförda uppgifter etc.

Ange mål

Efter att ha konsulterat terapeut eller mentor och efter att ha fått användbara kalendrar så bör det inte utgöra ett större problem. Kom ihåg att göra dina mål tydliga, göra dem attraktiva för dig, uppnåliga, ha en viss tid och vara mätbara (för att du ska kunna lätt bestämma om målet uppnåddes eller inte).

Implementera rutiner i ditt arbete

Rutinmässig läsning av e-postmeddelanden klockan 8:00, telefonsamtal med kunder från 10:00 till 12:00, prestationsutvärdering klockan 15:00 – det här är bara ett exempel på hur du kan introducera en viss ordning på dagen och se till att du kommer ihåg så många uppgifter som möjligt.

Dela in uppgifterna i etapper

Stora och komplicerade uppgifter, med fel inställning, kan överväldiga, avskräcka, störa gruppen och skapa fler misstag. Om de är indelade i mindre steg är det lättare att göra dem och avsluta hela projektet snabbare.

Vila

Ett rent sinne arbetar bättre och det är därför det är värt att ha lite avkoppling även under arbetstid. Meditation kan hjälpa en med det, en powernap, promenad eller att sitta på en parkbänk bland grönska.