Tyngdtäcke – lyxa till med en hälsosam sömn

18 maj, 2017 / Mateusz

Vem får hjälp av ett tyngdtäcke?

I vissa länder kallas tyngdtäcket för ett sensoriskt täcke. Det ena namnet tyder på att täcket associeras med tyngd och det andra – med sinnena. De bästa skulle nog vara att förena dessa två associationer, därför att tyngdtäcket ger ett jämnt, djup tryck på kroppen genom sin tyngd, och på det sättet inverkar receptorer (sinnen) som ansvarar för kroppsuppfattning.

Ett behov av djup tryck på kroppen finns hos de barn och vuxna som lider av överkänslighet, hyperaktivitet, överdriven rörlighet eller tvärtom: som har brist på taktila förnimmelser. Personer med autism, ADHD, Downs syndrom, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom hör till denna grupp. Djup tryck har positiv inverkan även på personer med neurotiska störningar – ångeststörningar, tvångssyndrom och även depression.

Ett tyngdtäcke- god sömn på natten och avslappning på dagen

Föräldrar till barn med psykomotoriska störningar märker nästan direkt förbättring av barnens sömnkvalité, när de sveper in sina ungar i ett tyngdtäcke innan insomningen. Barnen tenderar att somna snabbare och lättare och sova längre utan så många avbrott. Det är som är viktigt är att det inte behövs att få sova hela natten under täcket, utan det räcker med ungefär 20 minuter.

Tyngdtäcket innebär dock mycket mer än bara ett sätt att få sova bättre. Det djupa trycket ökar utsöndring av serotonin, en hormon som personer med psykofysiska störningar har vanligtvis för lite i sin kropp. Serotonin påverkar hur kroppen fungerar under hela dagen.

Tappar man koncentrationen på dagtid, blir omgivningen alltmer överväldigande och känner man ökad oro, då är ett tyngdtäcke till hjälp också. Det passar perfekt till en några minuters avslappning mellan lektioner, när man läser en bok, mediterar, osv. De stunder man tillbringar under täckets tyngd gör att man får fokusera på nytt, återfå kontroll över sin kropp och bli bättre beredd på dagens utmaningar.

Tyngdtäcken i sensorisk integrationsterapi

Tyngdtäcken och andra tyngdprodukter (t.ex. tyngdvästar och tyngdkragar) används med framgång för att komplettera arbetsterapi för personer med sensorisk integrationsstörning. Deras inverkan på muskler, leder och ledband bidrar till att användarens centrala nervsystem bättre tolkar och bearbetar sensoriska stimuli.

På grund av sina terapeutiska egenskaper används tyngdtäckena i skolor, arbetsterapimottagningar och kliniker värdlen över. Föräldrar till barn som använder tyngdtäcken påpekar att en sådan terapi ger snabba och positiva resultat: barnens kroppsuppfattning förbättras, koncentrationen ökar och barnen blir lugnare.

Ett tyngdtäcke kan vara särskilt hjälpsamt i svåra situationer, t.ex. när ett barn:

  • har svårt att somna,
  • har svårt att behålla fokus och stanna i samma position tills det avslutar sitt uppdrag,
  • är hyperaktivt, bråkigt eller aggressivt på offentliga platser,
  • letar efter känselintryck, ex. rör ihärdigt andra personer eller föremål och t.o.m. förstör dem,
  • är disträ eller upprörd,
  • har svårt att utföra uppgifter en efter en.

Hos tonåringar och vuxna ger användning av ett tyngdtäcke liknande effekter.

Senso-rex™ – enastående sömnkvalitet

Tyngdtäcket uppfyller sin uppgift just på grund av sin tyngd, men dess vikt aldrig är slumpmässig. Ingenting ska vara slumpartad i ett tyngdtäcke, därför att varje detalj i det kan bestämma om sömnkvaliteten.

Tyngdtäcken från Senso-Rex™ är ensamma i sitt slag och avpassas individuellt för varje användare. De är perfekta för personer med sensorisk integrationsstörning, vilka kan uppleva ett täckes ytliga struktur, färg och doft på ett annorlunda sätt.

Allt är mycket viktigt här: utseende, materialens kvalitet, färger och mönster, men även kvalitet på fyllnadsmaterial samt utförande och finish.

Utseende på tyngdtäcken från Senso-Rex™

Statistik visar att vi föredrar att sova i ljusa sängkläder, medan de svarta känns överväldigande för oss. Vanligtvis bestämmer vi oss för tyger som är behagliga och mjuka. Glatta tyger väljer vi sällan och grova – aldrig. Så säger statistiken, men vi skiljer oss naturligtvis väldigt mycket från varandra.

Täcken från Senso-Rex™ är inga statistiska täcken, utan de är unika och utförda enligt kundens egna preferenser. Beläggning utgörs av speciellt utvalda vävnader som uppfyller våra högsta krav. De är naturliga, luftiga, behagliga eller åtminstone acceptabla när det gäller beröringsupplevelse, allergisäkra och certifierade. Deras färger och mönster följer de senaste trenderna. Täcken för barn är prydda med motiv och figurer ur sagor.

Stoppning

När det gäller ett tyngdtäcke så är det är lika viktigt med beläggning som med stoppning, tyngden alltså. Täcken från Senso-Rex™ fylls med mikrokulor av glas. De är utförda i samma, säkra för användaren, storlek. Tyngden fördelas jämnt över hela täcket, så att kroppen blir betungad på alla ställen i samma grad. Stoppningen är lågallergen och kan tvättas både för hand och i tvättmaskin.

Utförande

Innan vi börjar formge ett täcke bestämmer vi dess storlek och vikt, samt hur tyngden ska bli fördelad. Ett tyngdtäcke ska väga ca. 10% av användarens vikt och vara ca. 20 cm längre än den (parametrar bör dock samrådas med terapeuten).

Våra täcken tillverkas med en teknik utvecklad i USA, vilken garanterar produkternas höga beständighet och hållfasthet. Den påverkar också positivt täckenas utseende, detaljer och finish. Detta gör att våra täcken är en riktig prydnad i sovrummet.

Första steget till ro

Ett tyngdtäcke blir ofta en riktig terapeutisk räddning för barn och deras föräldrar. Även tonåringar och vuxna tar hjälp av tyngdtäcken i krissituationer, eftersom genom att tätt vira om sig i ett kan de komma till ro, känna sig trygga och återfå kontrollen över sin kropp.

Även om det är svårt att tro på, så kan tyngdtäckena inom kort tid hjälpa till att minska upphetsning, aggression och rädsla. De gör ett fantastiskt jobb med att hjälpa en att somna och att förlänga ens sömn.

SI-terapeuter rekommenderar gärna att använda tyngdtäcken, eftersom de har testats många gånger i mycket olika fall och de har aldrig haft någon negativ effekt på patienterna. I de flesta fallen förbättrades personens allmänna funktion. Tyngdtäcken är beprövade, säkra och effektiva hjälpmedel. De kan med fördel användas inte bara som en livboj, utan även i förebyggande syfte, som ett första steg mot stabilitet och lugn.