Finmotorik – lekar som tränar barnens händer

16 juni, 2017 / Mateusz

Hur att känna igen att ett barn har problem med finmotoriken?

Du kan observera hur ditt barn använder händerna och vilka framsteg det gör under vardagliga aktiviteter (lista över kontrollövningar finns nedan). Kom ihåg att även om finmotorikens dåliga utveckling kan vara resultat av sensorisk integrationsstörning, så behöver det inte vara så. Ibland utvecklas vissa färdigheter lite senare eller sker den manuella utvecklingen ojämnt. Är du osäker, så är det bäst att samråda med en terapeut.

Här följer några exempel på uppgifter som ger bra möjligheter till att observera hur ett barn använder sina händer:

 • hålla och använda bestick,
 • använda saxar,
 • öppna och stänga en flaska,
 • hantera små knappar, krokar, trycknappar, osv.
 • packa upp saker,
 • stänga och öppna boxar,
 • hålla och lägga pussel, mynt, knappar, o.d.
 • knyta skor,
 • använda nycklar
 • vända sidor i ett häfte eller en bok,
 • hålla korrekt en blyertspenna eller en penna,
 • skriva tydligt,
 • rita och måla,
 • övriga konstnärliga aktiviteter, ex. modellera i lera eller saltmassa,
 • klämma med fingrarna (ex. på modellera, tandkrämstub, e.d.),
 • spela instrument (hålla trumpinnar, spela piano och liknande aktiviteter),
 • trumma med fingrarna på bordet, en efter en.

Är barnet osäker när det utgör dessa eller liknande aktiviteter, så kan det vara ett tecken på att det behöver öva mer.

Hur kan man hjälpa ett barn att utveckla dess manuella färdigheter?

Misstänker du att ditt barn har någon utvecklingsstörning, så är det bra att du samråder med en lärare, en arbetsterapeut eller en läkare. Detta är särskilt viktigt när det gäller handmusklerna, eftersom försening eller brister i deras utveckling kan orsaka problem i framtiden och leda till att barnet inte blir fullt självständigt.

Vad mer kan göras för att stödja ett barn i det här? Man kan träna på den manuella utvecklingen hemma. Föra att påskynda framsteg i detta område är det bra att omvandla träning till lek. Barnen är mer villiga att utföra uppgifter om uppgifterna är varierande, roliga och intressanta. Här följer några förslag:

Skapa med modellera – det är bra att göra det så ofta som det går. Hela händer och fingrar är aktiva här. Barnet måste välja rätt styrka för att bearbeta modelleran och skapa figurens små delar.

Forma pepparkaka och småkakor – att baka tillsammans är alltid en fantastisk upplevelse för ett barn. Kakorna kan formas på olika sätt: genom att stansa ut dem med en kakform, forma gifflar, kulor, mm.

Stämpla – detta är en lek som kan lekas en längre tid. Stämplar brukar man använda i förskolan som en belöning när ett barn betet sig bra. De sättas på handen eller på ett speciellt stämpelkort. Du kan göra samma sak hemma. Låt barnet själv sätta stämpeln. På det sättet övar det inte bara på händernas motorik, utan även blir positivt uppmuntrat till att vara snällt.

Måla – Yes! Det kommer att bli stökigt i rummet! Men smarta föräldrar skyddar ju hemmet mot allestädes närvarande fläckar med en målarfolje så att barnen ska kunna ha det riktigt kul.

Gömma mynt i svåråtkomliga ställen – det är bra att först räkna hur många mynt man gömmer, så att man vet när barnet är klart. En belöning kan vara att alla insamlade mynt går in i barnets spargris.

Spela loppspel – liknar lite det att samla mynt

Vad finns i säcken? – leken går ut på att man stoppar ner händerna i en säck och känner igen vad som finns där.

Trä pärlor på tråd – en rolig lek som utvecklar barnets rörelsekoordination och precision. Man kan köra med makaroner istället för pärlor. Det kan vara ännu roligare, eftersom makaronerna kan färgas.

Klippa i papper – kom ihåg att barnet ska vara under ständigt tillsyn, medan det använder saxar. I övrigt är det en mycket bra övning, för handen utgör olika rörelser hela tiden och rörelserna måste vara exakta.

Klistra klistermärken – det finns många färgglada set av klistermärken nuförtiden, men du kan också köpa en vanlig etikettejp. Det som är viktigt är att barnet övar på att lossa, hålla i handen och klistra märken.

Mycket beror på er fantasi när det gäller manuella lekar. Äldre barn kan prova virkning, yngre – spela piano. Alla barn kan delta i städning (och ex. torka fläckar med trasa).