ADHD

Regler för hur man ska handskas med överaktiva barn

18 november, 2019 / Mateusz

Även om varje barn behöver kärlek och uppmärksamhet, så behöver ett barn med hyperaktivitet det särskilt. Deras beteende, tröttsamt för omgivningen, orsakar att de själva mår dåligt och kan leda till allvarliga problem. Med tanke på det ökande antalet barn med denna typ av störning, bör du veta hur man handskas med dem, för att […]

Att skjuta upp allt till ett senare datum kan vara ett tecken på allvarligt symptom.

20 december, 2017 / Mateusz

Prokrastinering ökar stress Det finns människor som störs av att lägga undan allt vid ett senare tillfälle. Förskott orsakar en minskning av deras sociala status eller försämring av deras ekonomiska situation. De kan emellertid inte ändra mönstret för sitt beteende – skjuta upp varje uppgift till ett senare tillfälle. På så sätt accelererar cirkeln av […]

ADHD och sömnsvårigheter hos barn – fakta och myter

20 december, 2017 / Mateusz

Snarkning hos barn med ADHD Snarkning kan orsakas av att för stora tonsiller sammandrar luftvägarna på nätter. Detta skapar också andningsproblem och gör det omöjligt för barnet att vila ordentligt, vilket påverkar dess fysiska och psykiska tillstånd på dagen. Som följd försämras koncentrationen, barnet börjar tänka långsammare, blir irriterat lätt, och i slutändan uppnår sämre […]

Tecken på ADHD hos barn och vuxna

13 december, 2017 / Mateusz

ADHD hos barn ADHD kan synas inom tre olika områden: bristande koncentrationsförmåga, hyperaktivitet och impulsivitet. Bristande koncentrationsförmåga gör att barnet: lätt blir distraherat, har svårt att utföra svåra, utdragna och enformiga uppgifter (det händer ofta att barnet inte slutför dem), har svårt att fokusera på en sak i taget, gör fel på grund av att […]

Motion hos vuxna med ADHD

13 december, 2017 / Mateusz

Motion stärker hjärnan Personer med ADHD lider i vuxenlivet av bl.a. koncentrationsbrist, långsammare tänkande, minnesförlust, distraktion och impulsivitet. Ibland blir det destruktivt för deras relationer med andra och för deras karriär. Alla dessa problem har samband med den viktigaste organen i människokroppen – hjärnan. Att motionera syresätter hjärnan och startar processen att frisätta dopamin och […]

Hur kan man vara effektiv fastän man har ADHD

24 oktober, 2017 / Mateusz

Drömmare och perfektionister Det finns inga perfekta människor, och det finns därför inga ideala anställda. Som många påpekar, är det väsentligt att välja sitt yrke efter sin potential (kompetens, kvalifikationer, predispositioner, personlighet, etc.) för att ha framgångsrik karriär. Teorin talar om 3 typer av ADHD: subtyp med övervägande impulsivitet och hyperaktivitet (vanligtvis hos män) subtyp […]

ADHD och stress

10 oktober, 2017 / Mateusz

Även om man antar att en person med ADHD möts av fullständig förståelse så kommer den ändå att stressa upp sig. Varför? På grund av att de begränsningar man har i samband med ADHD skapar frustration och en känsla att man inte har någon kontroll över sig själv. Detta i sin tur kan leda till […]

Lekar för barn med ADHD

25 september, 2017 / Mateusz

Här följer några exempel på lekar som minskar muskelspänningar och ökar koncentrationen: Pantomim. Deltagarna delas in i två grupper: aktörer och publiken. Aktörerna framför en scen ur en utvald saga med hjälp av enbart gester. Publikens uppgift är att gissa vad det för saga. Uppvridbara leksaker. Barnet presenterar med gester en utvald uppvridbar leksak. Du […]

Tyngdkrage – alltid till hands för att hjälpa till

28 augusti, 2017 / Mateusz

Vem får hjälp av en tyngdkrage? Tyngdkragar används av personer med psykofysiska störningar. Oftast är det personer som lider av: autism, sensorisk integrationsstörning, ångeststörningar, tvångssyndrom, depression eller liknande psykofysiska störningar, posttraumatiskt stressyndrom. När använder man en tyngdkrage? Tyngdkrage används i liknande situationer som tyngdvästar och tyngdtäcken, dvs. under arbetsterapisessioner, när man behöver skaffa bättre koncentration […]

Finmotorik – lekar som tränar barnens händer

16 juni, 2017 / Mateusz

Hur att känna igen att ett barn har problem med finmotoriken? Du kan observera hur ditt barn använder händerna och vilka framsteg det gör under vardagliga aktiviteter (lista över kontrollövningar finns nedan). Kom ihåg att även om finmotorikens dåliga utveckling kan vara resultat av sensorisk integrationsstörning, så behöver det inte vara så. Ibland utvecklas vissa […]

Tyngdfilt för barn – 6 sätt för en egen terapi i hemmet

13 juni, 2017 / Mateusz

Hur fungerar en tyngdfilt De flesta av oss har inget problem att identifiera kroppens och kroppsdelarnas position. Vi är medvetna om deras läge även med våra ögon stängda. Tänk dig att du blundar och försöker röra med fingret vid nästippen… Alla vi har försökt detta. Visst är det en märklig känsla? Och det är inte […]

Proprioceptiva dysfunktioner – hur man känner igen dem

12 juni, 2017 / Mateusz

Vad är det proprioceptiva systemet? Proprioceptorerna finns i muskler, senor, leder och ledband. De läser information relaterade till tryck på muskler, muskelstretching, böjning och sträckning av leder, läge på kroppsdelar och kroppsrörelser. Tack vare proprioceptionen kan ett barn styra sitt kroppsläge och sina kroppsrörelser. Det proprioceptiva systemet gör att ett barn kan planera och utföra […]

Låt dig slappna av

07 juni, 2017 / Mateusz

Hur ska man koppla av? Djup avkoppling är möjlig när man har lugnat sina tankar och minskat muskelspänning. På det sättet blir man av med stressen som kumulerade i kroppen. Rensa tankarna kan man uppnå genom att fokusera på ett valfritt föremål eller ens egen kroppsfunktion, t.ex. andning. Att kontrollera sin andning eller observera något […]

Vetenskaplig forskning kring behandling av insomni med tyngdtäcke

29 maj, 2017 / Mateusz

Inledning Enligt epidemiologiska studier drabbas upp till en tredjedel av alla industriländers befolkning av sömnsvårigheter. Problemet rör alla samhällsgrupper. Sömnlöshet upplevs av både unga och äldre, särskilt i storstadsområden, där man ofta utsätts för stress. Brist på sömn kan ha långsiktiga och kortsiktiga effekter. Den kan leda till depression, social utbrändhet, missbruk och andra störningar […]

Hur fungerar ett tyngdtäcke?

25 maj, 2017 / Mateusz

Tyngdtäcke ger bättre kontroll över kroppen och känslorna Tyngdtäcket är inget vanligt överdrag. Dess vikt och storlek avpassas speciellt för användarens behov. Täckets tryck på lederna, senorna och musklerna låter användaren att känna av sin kropp och få kontroll över den samt över sina reflexer och sitt tänkande. Terapeuten Tina Champagne märker att under ett […]

Vem kan få hjälp av ett tyngdtäcke?

24 maj, 2017 / Mateusz

Bättre sömn med tyngdtäcke Tyngdtäcken används före insomningen och under sömnen. Deras huvuduppgift är att hjälpa användaren att komma till ro, slappna av och sova bättre. Att det funkar bekräftas av många patienter och forskare, som delar med sig av sina observationer. Många verk och artiklar har publicerats om detta ämne, bl.a. i Forbes, där […]

Tyngväst – perfekt för ett rastlöst barn

22 maj, 2017 / Mateusz

Tyngdvästar är bra för personer i alla åldrar. De som har används en tyngdväst tidigare vet precis hur den fungerar, vilken typ är bäst just för dem och hur den ska se ut för att de känner sig bra i den. Det är dock svårare att välja en rätt tyngdväst till yngre barn, framför allt […]

Tyngdtäcke – lyxa till med en hälsosam sömn

18 maj, 2017 / Mateusz

Vem får hjälp av ett tyngdtäcke? I vissa länder kallas tyngdtäcket för ett sensoriskt täcke. Det ena namnet tyder på att täcket associeras med tyngd och det andra – med sinnena. De bästa skulle nog vara att förena dessa två associationer, därför att tyngdtäcket ger ett jämnt, djup tryck på kroppen genom sin tyngd, och […]