ADHD

Regler för hur man ska handskas med överaktiva barn

18 november, 2019

Även om varje barn behöver kärlek och uppmärksamhet, så behöver ett barn med hyperaktivitet det särskilt. Deras beteende, tröttsamt för omgivningen, orsakar att de själva mår dåligt och kan leda till allvarliga problem. Med tanke på det ökande antalet barn med denna typ av störning, bör du veta hur man handskas med dem, för att […]

Att skjuta upp allt till ett senare datum kan vara ett tecken på allvarligt symptom.

20 december, 2017

Prokrastinering ökar stress Det finns människor som störs av att lägga undan allt vid ett senare tillfälle. Förskott orsakar en minskning av deras sociala status eller försämring av deras ekonomiska situation. De kan emellertid inte ändra mönstret för sitt beteende – skjuta upp varje uppgift till ett senare tillfälle. På så sätt accelererar cirkeln av […]

ADHD och sömnsvårigheter hos barn – fakta och myter

20 december, 2017

Snarkning hos barn med ADHD Snarkning kan orsakas av att för stora tonsiller sammandrar luftvägarna på nätter. Detta skapar också andningsproblem och gör det omöjligt för barnet att vila ordentligt, vilket påverkar dess fysiska och psykiska tillstånd på dagen. Som följd försämras koncentrationen, barnet börjar tänka långsammare, blir irriterat lätt, och i slutändan uppnår sämre […]

Tecken på ADHD hos barn och vuxna

13 december, 2017

ADHD hos barn ADHD kan synas inom tre olika områden: bristande koncentrationsförmåga, hyperaktivitet och impulsivitet. Bristande koncentrationsförmåga gör att barnet: lätt blir distraherat, har svårt att utföra svåra, utdragna och enformiga uppgifter (det händer ofta att barnet inte slutför dem), har svårt att fokusera på en sak i taget, gör fel på grund av att […]

Motion hos vuxna med ADHD

13 december, 2017

Motion stärker hjärnan Personer med ADHD lider i vuxenlivet av bl.a. koncentrationsbrist, långsammare tänkande, minnesförlust, distraktion och impulsivitet. Ibland blir det destruktivt för deras relationer med andra och för deras karriär. Alla dessa problem har samband med den viktigaste organen i människokroppen – hjärnan. Att motionera syresätter hjärnan och startar processen att frisätta dopamin och […]

Hur kan man vara effektiv fastän man har ADHD

24 oktober, 2017

Drömmare och perfektionister Det finns inga perfekta människor, och det finns därför inga ideala anställda. Som många påpekar, är det väsentligt att välja sitt yrke efter sin potential (kompetens, kvalifikationer, predispositioner, personlighet, etc.) för att ha framgångsrik karriär. Teorin talar om 3 typer av ADHD: subtyp med övervägande impulsivitet och hyperaktivitet (vanligtvis hos män) subtyp […]

ADHD och stress

10 oktober, 2017

Även om man antar att en person med ADHD möts av fullständig förståelse så kommer den ändå att stressa upp sig. Varför? På grund av att de begränsningar man har i samband med ADHD skapar frustration och en känsla att man inte har någon kontroll över sig själv. Detta i sin tur kan leda till […]